آویزهای اتاق عمل

آویز گازهای طبی جهت اتاق های عمل و بخش های مراقبت ویژه طراحی شده است که در مدل های مختلف قابل ارائه می باشد.

آویزهای اتاق عمل

آویزهای اتاق عمل

آویز گازهای طبی جهت اتاق های عمل و بخش های مراقبت ویژه طراحی شده است که در مدل های مختلف قابل ارائه می باشد.

کنسول های افقی

کنسول های افقی

کنسول بالای تخت برای استفاده در بخش های بستری می باشد و از یک مجموعه کامل تشکیل شده است تمام قسمت های دستگاه از آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ مخصوص الکترواستاتیک می باشد.

کنسول های افقی

کنسول بالای تخت برای استفاده در بخش های بستری می باشد و از یک مجموعه کامل تشکیل شده است تمام قسمت های دستگاه از آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ مخصوص الکترواستاتیک می باشد.

کنسول های عمودی

کنسول های عمودی کنار تخت بستری جهت سرویس دهی بهتر به تیم پزشکی و بیمار در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرند و برای استفاده در بخش های بستری، مراقبت های ویژه CCU ، ICU و ریکاوری می باشند.

کنسول های عمودی

کنسول های عمودی

کنسول های عمودی کنار تخت بستری جهت سرویس دهی بهتر به تیم پزشکی و بیمار در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرند و برای استفاده در بخش های بستری، مراقبت های ویژه CCU ، ICU و ریکاوری می باشند.

تابلو های ایزوله اتاق عمل

تابلو های ایزوله اتاق عمل

تابلوهای ایزوله مخصوص اتاق عمل به همراه LIM دینامیکی تخصصی مشابه سیستم   Square D  با امکان تشخیص کلیه خطاهای متقارن و غیر متقارن.

تابلو های ایزوله اتاق عمل

تابلوهای ایزوله مخصوص اتاق عمل به همراه LIM دینامیکی تخصصی مشابه سیستم   Square D  با امکان تشخیص کلیه خطاهای متقارن و غیر متقارن.

اتلت و ولوباکس

اتلت گازهای طبی از حساسترین تجهیزات بخش گازهای طبی است. اتلت  مطابق با استاندارد JIS وبا مغزی استیل پلاستیکی طراحی شده است.

اتلت و ولوباکس

اتلت و ولوباکس

اتلت گازهای طبی از حساسترین تجهیزات بخش گازهای طبی است. اتلت  مطابق با استاندارد JIS وبا مغزی استیل پلاستیکی طراحی شده است.

مانیفلد

مانیفلد

مانیفلد مرکز توزیع گاز اکسیژن و نیترو اکسید که به صورت اتوماتیک کار میکند.

مانیفلد

مانیفلد مرکز توزیع گاز اکسیژن و نیترو اکسید که به صورت اتوماتیک کار میکند.

ساکشن

ساکشن سانترال ساخت شرکت اوحد در طرحی جدید برای طیف وسیعی از نیازهای بیمارستانی قابل استفاده می باشد.

ساکشن

ساکشن سانترال ساخت شرکت اوحد در طرحی جدید برای طیف وسیعی از نیازهای بیمارستانی قابل استفاده می باشد.

فلومتر

فلومتر

فلومتر اکسیژن مدل با رنگ استاندارد از اکسیژن به رنگ سبز و مرطوب کننده مخصوص به صافی هوا جهت استفاده از سیستم گاز اکسیژن شبکه بیمارستانی با قابلیت کنترل دقیق جریان هوای مرطوب.

فلومتر

فلومتر اکسیژن مدل با رنگ استاندارد از اکسیژن به رنگ سبز و مرطوب کننده مخصوص به صافی هوا جهت استفاده از سیستم گاز اکسیژن شبکه بیمارستانی با قابلیت کنترل دقیق جریان هوای مرطوب.

چراغ اتاق عمل

طراحی انعطاف پذیر جهت حرکت راحت در اتاق عمل، دارای دوربین با کیفیت جهت اتصال به نمایشگر، صفحه کنترل مجزا برای هر چراغ  و دسته جابجایی برای هر بازو.

چراغ اتاق عمل

چراغ اتاق عمل

طراحی انعطاف پذیر جهت حرکت راحت در اتاق عمل، دارای دوربین با کیفیت جهت اتصال به نمایشگر، صفحه کنترل مجزا برای هر چراغ  و دسته جابجایی برای هر بازو.

مولد گاز های طبی

مولد گاز های طبی

فلومتر اکسیژن مدل با رنگ استاندارد از اکسیژن به رنگ سبز و مرطوب کننده مخصوص به صافی هوا جهت استفاده از سیستم گاز اکسیژن شبکه بیمارستانی با قابلیت کنترل دقیق جریان هوای مرطوب.

مولد گاز های طبی

فلومتر اکسیژن مدل با رنگ استاندارد از اکسیژن به رنگ سبز و مرطوب کننده مخصوص به صافی هوا جهت استفاده از سیستم گاز اکسیژن شبکه بیمارستانی با قابلیت کنترل دقیق جریان هوای مرطوب.