چراغ اتاق عمل

طراحی انعطاف پذیر جهت حرکت راحت در اتاق عمل، دارای دوربین با کیفیت جهت اتصال به نمایشگر، صفحه کنترل مجزا برای هر چراغ  و دسته جابجایی برای هر بازو.