ساکشن

ساکشن سانترال ساخت شرکت اوحد در طرحی جدید برای طیف وسیعی از نیازهای بیمارستانی قابل استفاده می باشد.