کنسول های افقی

کنسول بالای تخت برای استفاده در بخش های بستری می باشد و از یک مجموعه کامل تشکیل شده است تمام قسمت های دستگاه از آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ مخصوص الکترواستاتیک می باشد.