کنسول های افقی اتاق های بستری

پارسی

کنسول های افقی اتاق های بستری

پارسی

برسسی تخصصی

این مدل  تمام ادوات مانند کنسولهای دیگر قابل تعبیه می باشد. رویه  دستگاه  با داشتن طرح هایی زیبا و متفاوت فضای اتاق بستری بیمارستان را تغییر داده و به فضایی دلنشین و آرامبخش برای بیمار و همراهان تبدیل می کند.

.طرح رویه دستگاه باعث میشود سیستم گازهای طبی مورد نیاز بیمار در دید نباشد و هیچکدام از ادوات الکتریکی مانند کلید و پریزها و لامپ ها دیده نشود

جنسبدنه زیرین تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتراستیک
رویه از جنس پلکسی با قابلیت چاپ تصاویر
قابلیت هارویه با قابلیت روشن شدن با نور LED
قابلیت نصب تمامی ادوات برقی و گازهای طبی