کنسول های افقی اتاق های بستری

پارادایس

کنسول های افقی اتاق های بستری

پارادایس

جنس بدنهبدنه تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتراستیک
قابلیت هاقابلیت نصب تمامی ادوات برقی و اتلت های گازی
مجهز بهروشنایی های LED کم مصرف با طول عمر زیاد