کنسول های عمودی مخصوص ICU و CCU و ریکاور

براوو

کنسول های عمودی مخصوص ICU و CCU و ریکاوری

براوو

جنس بدنهبدنه تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتراستیک
قابلیت هاقابلیت نصب انواع تجهیزات برقی
قابلیت نصب انواع اتلت های گازی
قابلین نصب ترانس ایزوله و LIM
سایزبا عرض 40سانتی متر(اقتصادی)