چراغ سیالتیک

چراغ اتاق عمل

چراغ سیالتیک

چراغ اتاق عمل

ویژگی منحصرطراحی انعطاف پذیر جهت حرکت راحت در اتاق عمل
قابلیت هاقابلیت تنظیم پاشش نور از 180میلیمتر تا 280 میلیمتر
قابلیت تنظیم میزان دمای نور از 3000 کلوین تا 5000کلوین
دارایدارای دوربین با کیفیت جهت اتصال به نمایشگر
دارای صفحه کنترل مجزا برای هر چراغ
دارای دسته جابجابب مجزا برای هر بازو