والو باکس

والو باکس

بررسی تخصصی

والوباکس جهت گازهاي طبي شامل فشارسنجهاي نشاندهنده فشار هر خط به طور مجزا و گيج وكيوم جهت نشان دادن وضعيت خط خلاء بانضمام والوهاي مخصوص ، ساخت داخل با لوله هاي مسي و همچنين پرشر سوئيچ و وکيوم سوئيچ هاي مربوطه جهت کنترل وضعيت خطوط و همچنين دستگاه آلارم گازهاي طبي مدل بخش دستگاهي است جهت كنترل فشار خطوط گازهاي طبي هربخش ازبيمارستان كه به طور سمعي وبصري اعلام خطر مي نمايد درهنگام بروز افت فشار ووضعيت غير عادي جهت فرا خواني پرسنل نگهدارنده سيستم ورفع اشكال بوجودآمده چراغ چشمك زن قرمز رنگ وصداي آلارم  اعلام هشدار مي نمايد .

اين دستگاه دريك مجموعه الكترونيكي بسيار كم حجم وبادقت بالاجهت استفاده در بيمارستان تعبيه شده است وازقسمتهاي مختلف زيرتشكيل شده است: 1- لامپ سيگنال سبز رنگ به نشانه روشن بودن دستگاه  2-  چراغهاي قرمز رنگ دستگاه كه دروضعيت خطر روشن ميشود  3-  آلارم داراي جعبه زيرين بوده كه برد الكترونيكي روي آن نصب ميشود  ومحلهايي براي عبور كابلهاي دستگاه تعبيه شده است 4-  سيم برق220 ولت آلارم از نمره 5/1 ميليمتر استفاده شود 5- كابلهاي مربو ط به پرشر سوئيچها ووكيوم سوئيچ ازنمره25/0 ميليمتر استفاده شود .6- شاسي ALARM SILENCE  جهت قطع صداي آلارم درهنگام خطر كاربرد دارد و همچنين جعبه اي مناسب با درب آلومينيمي و محافظ شفاف که گيجهاي مربوطه قابل رويت بوده و همچنين مزيت ديگر اينکه در موقع بسته بودن والوها بستن درب امكان پذير نيست.

دارایدارای امکان گزارش گیری از هشدار های ایجاد شده در سیستم
دارای امکان گزارش گیری از تست های دوره ای انجام شده در سیستم
ویژگی منحصرنمایشگر رنگی با وضوح بالا جهت تشخیص سریع میزان فشار یا خلا
استفاده از سنسور های دیجیتال دقیق
تولید یکپارچه به همراه آلارم هشداردهنده