آتلت

OT373

آتلت

OT373

بررسی تخصصی

اتلت گازهای طبی از حساسترین تجهیزات بخش گازهای طبی است . اتلت  مطابق با استاندارد JIS وبا مغزی استیل پلاستیکی طراحی شده که فقط با آدابتور مخصوص به خود می توان از گاز هر اتلت استفاده کرد و مانع هر گونه اشتباه احتمالی پرستار استفاده کننده می شود . کارایی آسان و رنگهای استاندارد هرنوع گاز باعث ایجاد اطمینان و ایمنی کادر پزشکی بیمارستان ها و بیماران می باشد .

دارایدارای دو سوپاپ ایمنی
دارای تنوع N2O-Air-VAC-O2–CO2
دارای ورودی و خروجی دو مرحله ای ساچمه ای جهت جلوگیری از پرش ادابتور
جنسدارای مغزی با دو فورمت استیل و پلاستیکی
ویژگی منحصرمطابق با استاندارد DIN
امکان تولید بصورت سفارش جهت MRI