آتلت

Star

آتلت

Star

بررسی تخصصی

اتلت گازهای طبی از حساس ترین تجهیزات بخش گازهای طبی می باشد.اتلت های مدل OT-737 علاوه بر طراحی زیبا به گونه ای است که فقط با آدابتور مخصوص خود می توان از گاز هراتلت استفاده کرد و مانع هر گونه اشتباه احتمالی از طرف کاربر می شود؛در اتلت مدل OT-737 با کارایی آسان و داشتن رنگ های استاندارد هر نوع اتلت باعث ایجاد اطمینان و ایمنی کادر پزشکی بیمارستان و بیماران می باشد؛یکی از خصوصیات این مدل اتلت داشتن دو ردیف ساچمه قفل کننده بوده که در هنگام درآوردن آداپتور در دو مرحله آزاد می شود و آدابتور به آرامی از اتلت جدا می گردد.

اتلت گازهای طبی از حساس ترین تجهیزات بخش گازهای طبی است.اتلت ها به گونه ای طراحی شده که فقط با آدابتور مخصوص به خود میتوان از گاز هر اتلت استفاده کرد و مانع هر گونه اشتباه احتمالی پرستار استفاده کننده شود.کارایی آسان و رنگ های استاندارد هر نوع گاز باعث ایجاد اطمینان و ایمنی کادر پزشکی بیمارستان ها و بیماران میشود.اتلت مدلSTAR IIبه صورتی طراحی شده که به آسانی قابل کم یا اضافه کردن از یک گاز تا پنج گاز می باشد.

دارایدارای دو سوپاپ ایمنی
دارای مغزی با دو فرمت استیل و پلاستیکی
دارای تنوع N2O-Air-VAC-O2–CO2
ویژگی منحصرمطابق استاندارد JIS
امکان تولید به صورت سفارشی جهت MRI