با توجه به اختلاف نمایش رنگ در نمایشگرهای متفاوت ، می توانید رنگ های واقعی بکار رفته در پروژه ها را در قسمت گالری مشاهده نمایید